Ikatan Kodrat Manusia (Liu Qin Liu Yao)

Oleh : Xs. Dr. Oesman Arif, M.Pd

ikatan_kodrat_manusiaHal yang perlu diperhatian dari kitab Yi Jing ialah komponen yang perlu dianalisis. Manusia hidup didunia ini mempunyai orang tua, mempunyai saudara, mempunyai istri atau suami, punya anak cucu, punya jabatan di pemerintahan atau perusahaan, punya harta kekayaan. Ada juga orang yang sudah tidak punya orang tua, ada orang yang belum punya suami atau istri, atau sudah pernah punya. Ada orang yang belum punya anak cucu, ada orang yang belum punya jabatan atau kedudukan dan pekerjaan, Semua komponen yang dimiliki orang itu berpengaruh terhadap nasibnya, Continue reading

Pedoman Memperbaiki Nasib Berdasar Kitab Yi Jing 易经

Oleh : Xs. Dr. Oesman Arif, M.Pd

Nasib manusia tetap menjadi misteri sejak zaman dahulu sampai sekarang, tetapi manusia tetap berusaha memecahkan misteri ini. Nabi Khongcu yang hidup pada abad VI sebelum Masehi (551- 479 SM) telah menulis Kitab Yi Jing isinya menjelaskan rahasia perubahan dalam alam semesta ini, termasuk perjalanan nasib manusia. Kitab Yi Jing ini tidak mudah dipelajari, namun tetap menjadi perhatian orang-orang pandai di seluruh dunia. Banyak ilmu pengetahuan dari Tiongkok yang tetap dipercaya kebenarannya sampai sekarang yang didasarkan pada Kitab Yi Jing ini. Misalnya ilmu pengobatan Tionghua sekarang masih dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Ilmu bisnis orang Tionghua juga bersumber dari Kitab Yi Jing. Juga ilmu Tata Negara dari Tiongkok juga berdasar Kitab Yi Jing ini. Continue reading