Penelitian Historis Keberadaan Budaya Keagamaan Khonghucu Di Indonesia

Oleh : XS. Buanajaya B.S.

Abstrak
Penelitian ini ingin membuktikan di dalam awal sejarah kebudayaan Indonesia telah ada nilai kearifan religius Islam, Buddha, Hindu dan juga Ru (Khonghucu) bersamakearifan budaya Dongson, yang terbawa oleh nenekmoyang masyarakat Indonesia. Berdasar penemuan para akhli sejarah, nenekmoyang bangsa Indonesia secara geografis berasal dari Yunnan. Kearifan budaya dan nilai peradaban Yunnan kemudian telah dikenal sebagai Dongson. Tentu hal ini tak lepas dari tujuan sosiokultural persebaran akar bangsa Mongoloid dari Utara ekuator bermigrasi ke Selatan sejak 10000- 5000 tahun silam. Penduduk Yunnan termasuk ras Mongoloid. Begitu pula proto Melayu yang 20 abad maupun deutro Melayu 5 abad sebelum tarikh masehi mencapai kawasan Asia tenggara, yang membawa kearifan budaya Dongson ke kawasan Nusantara adalah juga dari akar bangsa atau ras yang sama. Daerah selatan merupakan tanah subur. Nenekmoyang bangsa di Asia (juga Melanesoid) pergi ke selatan membangun penghidupan yang lebih baik. Termasuk ke Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Continue reading

Tanya Jawab Tentang Agama Khonghucu

1. Bagaimana sifat Tuhan dalam ajaran agama Khonghucu yang tertulis dalam kitab Yi Jing?

Jawab:

Di dalam Kitab Yi Jing dikatakan bahwa Tuhan itu Maha Pencipta, Tuhan juga mengatur alam semesta ini agar semua makhluk tetap dapat hidup, Tuhan  juga memelihara alam semesta dan isinya, termasuk manusia. Dan Tuhan juga meluruskan yang bengkok, menghukum yang bersalah.

2. Apakah perbedaan agama Khonghucu dengan filsafat Konfusianisme?

Jawab:

Agama Khonghucu adalah ajaran agama yang diajarkan oleh para Raja Suci Purba, dan diteruskan oleh Nabi Khongcu diajarkan kepada rakyat jelata, agar semua rakyat mendapat pembinaan rohani dan menjalani hidup damai dan sejahtera. Continue reading

Sejarah Agama Khonghucu

Penulis : Ws Dr Oesman Arif, MPd ( Liem Liang Gie )

Judul : SEJARAH AGAMA KHONGHUCU

Agama Khonghucu, tepatnya disebut Ru Jiao, sudah ada 2000 tahun sebelum Nabi Khongcu lahir. Para raja dan rakyat harus menjalankan upacara agama dan menjunjung tinggi moralitas seperti yang diajarkan oleh para luhur raja. Nabi Khongcu lahir pada tahun 551 SM. Ia ditugaskan oleh Tuhan untuk menata kembali tata upacara agama Ru Jiao dan mengajarkan kepada raja dan rakyat Tiongkok tentang spiritual dan moral agar rakyat Tiongkok hidup lebih sejahtera dan damai. Pada waktu itu di Tiongkok terjadi perpecahan yang menjadikan negeri Tiongkok kacau balau. Para kepala daerah ingin menjadi raja, mereka saling berperang berebut wilayah. Zaman itu disebut zaman Chun Qiu ( Musim Semi dan Musim Gugur).

Continue reading

Filsafat Tiongkok dan Filsafat Kebudayaan

Masalah perdamaian dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Perdamaian dalam
masyarakat dapat terwujud apabila ada keadilan. Sebaliknya, dalam masyarakat yang
tidak ada keadamaian, keadilan juga tidak ada. Guna mewujudkan perdamaian dan
keadilan dalam masyarakat perlu melihat dua masalah itu bersama-sama. Agama
Khonghucu melihat masalah perdamaian dan keadilan sebagai bagian dari masalah
kebudayaan bangsa. Xun Zi (326-322 SM), salah satu tokoh besar agama Khonghucu
pra-dinasti Qin, menyatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, manusia
menciptakan kebudayaan (Zhang Jiao, 1993).
1. Sejarah dan Kitab Suci
Sebelum saya melanjutkan pembahasan masalah perdamaian dan keadilan
perlu saya jelaskan dahulu beberapa hal yang menyangkut sejarah agama Khonghucu.
Agama Khonghucu sudah dirintis oleh para Raja Suci zaman purba di Tiongkok
Raja Yao ( 尧 ) berkuasa tahun 2356-2255 SM.
Raja Shun ( 舜 )berkuasa tahun 2255-2205 SM. Raja Yu berkuasa tahun 2205-2197
SM. Raja Yu ( 寓 )membangun dinasti Xia, dinasti pertama di Tiongkok.
Dinasti Xia ( 夏 ) 2205- 1766 SM
Dinasti Shang ( 商 ) 1766-1123 SM
Dinasti Zhou ( 周 )1122- 256 SM
Dinasti Qin ( 秦 ) 255-207 SM, Kekaisaran Pertama.
Dinasti Han ( 汉 ) 206 SM-220 M. Sejak dinasti Han agama Khonghucu ditetapkan menjadi agama negara di Tiongkok

Ada pun kitab yang menjadi sumber sebagai Kitab Suci yaitu: Continue reading